Είμαστε ο καλύτερος προορισμός για προϊόντα τεχνολογίας, service, και για κάθε τί που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση

Custom PCs Made Simple

We build custom PCs around your budget

optimized for work or for the games you love

Design your own PC for your needs. Be it a high-end gaming rig, or a small office workstation we pick the perfect parts for your PC that meet your budget, power, size and style requirements. Our engineers build and stress-test the system in our dedicated facility and then ship it to your door.

Starter

A great first PC

The Starter PC Series is built by experts to give gamers a competitive advantage.

Home & Office

Home PC Series

The Home PC series is packed with powerful components and designed to be the ultimate companion.

Gaming & Streaming

Time to Stream

The Streaming PC Series is designed to run the most popular games while smoothly operating a stream.

Creator Series

Built for Creators

The Creator PC equips users with everything needed to showcase creative talents.

Built by experts

Tailored for gaming

By using the best components, assembled by highly-trained builders, we can deliver a meticulously crafted gaming PC.

PC Components

CPU

Power Supply

Motherboard

Storage

Memory

CPU Cooler

Video Card

Peripherals

Case

Operating System

has been added to your cart.
Checkout